Proizvodnja

Ova stranica je posvećena proizvodnji zelenih sokova. Sve se radi još na isti način kako je to Maćaš Nemet osmislio pre 15 godina, jedan od prvih pionira (ako ne i prvi) na našim podnebljima.

Početna » Proizvodnja

Tehnologija proizvodnje zelenih sokova

Njegova tehnologija se bazira na jednostavnosti i preciznosti, koja je kasnije poslužila kao etalon i za druge koji su pokušali da se bave istim.

 

Do dan danas se tehnologija nije promenila i radi se ista brižna manufaktura zelenih sokova. Prednost manufakture je da je kontrola kvaliteta svakog malog delića procesa i proizvoda pod kontrolom.

Kako se gaje biljke za potrebe zelenih sokova?

Čitav proces je zatvorenog tipa u kontrolisanom okruženju.

 

Zemlja u kojoj se gaje biljke je organskog porekla. Sve što ostane od biljke na kraju tehnološkog procesa, ide u kompost gde miruje i razlaže se u narednih godinu dana. Sve je prepušteno prirodi da odradi.

 

Nakon razlaganja dobija se organska humusna zemlja, koja se vraća u proces uzgajanja i tako se sve vrti u krug. U čitavom tretmanu ne koriste se nikakve hemikalije.

 

Posejana semenja biljaka rastu u kontrolisanom okruženju gde je temperatura, vlaga i svetlost optimalna za idealan prinos.

 

Biljke se zalivaju vodom iz bušenog bunara, jer gradska voda ne zadovoljava ni hemijske ni biološke uslove.

Kada biljke dostignu određenu visinu, one se kose i idu na hladno ceđenje. Na dan košenja biljke se ne zalivaju, da se ne unosi dodatna vlaga da ne bi slučajno razblažila sok.

 

Nakon ceđenja dodaje se samo hladno ceđeno laneno ulje zbog obogaćivanja sa omega-3 masnim kiselinama. U čitavom procesu nema nikakvih tretmana sa hemikalijama i ništa drugo se ne dodaje. Ovako dobijen sok se pakuje i odmah zamrzava. Dužina procesa od ceđenja do zamrzavanja je svega nekoliko minuta.

 

Čitav proces uzgajanja i proizvodnje je strogo kontrolisan sa naše strane i sa strane laboratorija i trudimo se da održavamo organske uslove u svakom deliću procesa.