Tu se ne radi samo o jednom pojedinačnom molekulu, nego o sedam srodnih molekula koje čine vitamin K: tu spadaju dva prirodna provitamina K1 filokinon i K2 menakinon i pet sintetičkih vitamina od kojih je najpoznatiji K3 (menadion).
Dve prirodne forme K1 i K2 stvaraju bakterije u crevima.
To je kristalno jedinjenje žućkaste boje, rastvorljiv u mastima, otporan na zagrevanje.
Vitamin K je preko potreban za sintezu belančevina (protrombina) koje učestvuju u procesu koagulacije krvi. Sinteza tih belančevina odvija se u jetri.
Nedostatak ovog vitamina je redak slučaj i javlja se kod dugotrajnog uzimanja antibiotika koji uništavaju crevnu floru.

Izvori vitamina

Ima ga u brokoliju, spanaću, kelerabi, zelenoj salati, iznutricama.

Preporučena dnevna doza

Dnevne količine vitamina K su jako male. Zdrava ga osoba može dovoljno nabaviti putem hrane ili sintezom pomoću bakterija koje se nalaze u crevima. Za odraslu zdravu osobu preporučeni dnevni unos se kreće između 60 i 80 mg.